Испания 2020 - 2022

ПРОЕКТ № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 „ЗЕЛЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЗЕЛЕНА СРЕДА”

КОНТЕКСТ НА ПРОЕКТА

          Важен акцент в европейския план за развитие на ЧОУ „Банкерче”  е реализирането и стратегическото развитие на европейската/транснационална мобилност  при  убеждението, че проектите  по програма  „Еразъм+” са мост между обучението  и  „европейското общество на знанието”,  средство за разрешаване на проблема с недостига на компетенции, свързани с екологичното образование,културния подход към  околната среда,  устойчивото  използване на околната среда (защитени природни обекти) от гледна точка на пазара на труда, формиране на междукултурните умения  и граждански ценности, предприемачески инициативи и др.

виж повече ...

Белгия 2020 - 2022

Проект Белгия 2020 - 2022

виж повече ...

Проект 2019, Хелзинки

ПРОЕКТИТЕ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” - МОСТ МЕЖДУ ОБУЧЕНИЕТО В ЧОУ „БАНКЕРЧЕ” И „ЕВРОПЕЙСКОТО ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО”

Проект № 2019-BG01- KA101-061843

„Формалното и неформалното обучение като средство за интегриран  учебен процес“ -  Хелзинки, Финландия

(25-31 август 2019г)

          Важен акцент в европейския план за развитието  на ЧОУ „Банкерче” е реализирането и стратегическото развитие на европейската/транснационална мобилност чрез осъществяване на проекти по програма „Еразъм+”. Водеща идея е убеждението, че проектите са мост между обучението в ЧОУ „Банкерче” и  „европейското общество на знанието”, като едновременно са и средство за реализиране на  мисията, целите и приоритетите на училището.

         Реализираният  проект„Формалното и неформалното обучение като средство за интегриран  учебен процес“  изцяло се вписва във философията на обучение, стратегията и дългосрочните  цели  за развитие  на училището. В обучението в структурирания курс: „Глобални умения за разработване на интегрирани учебни програми”, проведено от  обучаващата  организация Euneos Corporation -  Хелзинки, Финландия  (25-31 август 2019г),  участваха 4 учители от ЧОУ „Банкерче”,

виж повече ...

Дейности 2018

РАБОТНА СРЕЩА – ТРЕНИНГ ЗА УЧЕНИЦИ, ПРОВЕДЕН В ПОРТИЧИ, ИТАЛИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 23-30.11.2018Г.

През периода 23-30.11.2018г. ученици от ЧОУ Банкерче участваха в работна среща на тема Правото на всяко дете да има добър живот, проект „Ти и аз – ние сме еднакви“№ 2017-1-FR01-KA219-037223_6. Участници в срещата бяха ученици и учители от партньорските училища:

1.   ЧОУ „Банкерче“, България

2.   Cahit Arf ilkokulu, Турция

3.   Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo, Португалия

4.  Zakladni skola Velke Nemcice, okres Breclav, Чехия

5.  Collège Marie Mauron – гр. Файонс, Франция

6.  Instituto Comprensivo Statale "Carlo Santagata 5"

виж повече ...

Проект 2017

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ "ТИ И АЗ - НИЕ СМЕ ЕДНАКВИ"

През м.август 2017г. ЧОУ „Банкерче“ спечели финансиране по европейски проект "Ти и аз – ние сме еднакви“, Програма Еразъм +, № 2017-1-FR01-KA219-037223_6 („You and me - we are the same” ).

Проектът "Ти и аз- ние сме еднакви"е с координатор Collège Marie Mauron, училище от Франция.Партньори в проекта са следните училища:

1.       ЧОУ „Банкерче“, България

2.       Cahit Arf ilkokulu, Турция

3.       Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo, Португалия

4.       Zakladni skola Velke Nemcice, okres Breclav, Чехия

5.       I.C.S. C.Santagata-5° C.D., Италия

Чрез активни дейности екипът на проекта ще се стреми към изграждане на социални, културни и обучителни връзки между ученици, родители и учители от партньорските училища. Стремежът е да се дадат на участниците знания за правата на човека (включително правата на детето), да се постигне поведение, което включва самоуважение, толерантност, запазване на човешкото достойнство, грижа и съпричастност.

виж повече ..