Дневен режим за І клас

При целодневната организация на учебния процес трябва да се създадат необходимите условия не само за осъществаване на обучението (ЗЧ, ИЧ и ФЧ) и съпътстващите дейности, но и за логистиката, за организираното хранене и отдиха, за живота и здравето на учениците:

 • условия за организирано здравословно хранене;
 • условия за  организиран отдих;
 • учебни средства и дидактически инструментариум за провеждане на самоподготовката, заниманията по интереси/ателиета за идеи;
 • разнообразие от занимания по интереси;
 • организиран транспорт, медицинско обслужване и охрана

От изключително значение при  целодневното обучение  е целесъобразното разпределение на дейностите в дневния режим, в който условно могат да се обособят  две части на деня: активен – от 08,00ч. до 15,30 ч. и развлекателен - от 15,30 ч. до  отпътуването или предаването на ученика  на родител/упълномощен представител на семейството.

 

Задължителни ателиета за идеи и спорт по интереси

 • Ателие „Жив и приказен английски” (ЖПА)
 • Ателие „Роботика”
 • Ателие „Философия за деца”
 • Ателие „Час по мислене”
 • Ателие „Забавна математика”
 • Народни танци – вторник
 • Тенис на корт - четвъртък

                
Освен регламентираните ЗЧ, ИЧ и ФЧ, ателиетата за идеи и заниманията по интереси  се организират и провеждат различни културни мероприятия и дейности, посещения на исторически обекти, състезания, спорт по интреси и др., например:

 • Посещения на фирми, банки, административни  учреждения, производствени предприятия, ферми с животни (в близост до София) и др.
 • Панорамна бус-обиколка на София (с екскурзовод);
 • Зоологическа градина;
 • Детски филми-приказки на 3D;
 • Театрални спектакли и концерти;
 • Срещи с творци на изкуството;
 • Музеи – „Музейко”, Национален исторически музей, Политехнически музей, Археологически музей, и др.

- Исторически обекти, храмове и църкви – Храм-паметника „Ал. Невски”, Боянска църква,  Драгалевски манстир и  др.

- Природен парк „Витоша”

- Спортни турнири  и  състезания

- Изложби, викторини, празници и др.

- Парад на талантите

- други


ПРИМЕРНО   СЕДМИЧНО   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

Сутрин Сутрин Следобед Следобед
ПОНЕДЕЛНИК ПОНЕДЕЛНИК ПОНЕДЕЛНИК ПОНЕДЕЛНИК
8.00 ч. –  8.35 ч. Английски език   ( ЗЧ ) 12.40ч. – 13.00 ч. Отдих/спорт/ игри
8.40 ч. –  9.15 ч. Математика 13.00 ч. – 13.35 ч. Самоподготовка ( 2 )
9.15 ч. –  9.25 ч. Лека  закуска  / плод 13.40 ч. – 14.15 ч. Предприемачество  ( 1 )
9.25 ч. – 10.00 ч. Български език 14.20 ч. – 14.55 ч. Музика
10.00 ч. - 11.00 ч. ФВСпорт 14.55ч. -  15.10 ч. Закуска / Отдих / Игри
11.00 ч. -  11.35 ч. Български език 15.10 ч. - 15.45 ч. Предприемачество  ( 2 )
11.40 ч. – 12.15 ч. Самоподготовка  ( 1 ) 15.45 ч. - 16.20 ч. Развлекателни игри / Спорт
12.20ч.  – 12.40 ч. ОБЯД  ( 2 ) След  16.20 до 17.30ч. Микробуси + предаване на деца
ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК
8.00 ч. –  8.35 ч. Английски език   ( ЗЧ ) 12.25 ч. – 13.00 ч. ФВС -  Народни   танци
8.40 ч. –  9.15 ч. Математика 13.10 ч. – 13.45 ч. Жив и приказен английски
Закуска 9.15 ч– 9.40 ч. Dance Break   (YouTube - Just dance) 13.50 ч. – 15.50 ч. Самоподготовка (с  почивка)
9.40 ч.– 10.15 ч. Български език 15.50 ч.– 16. 00 ч. Закуска / Отдих / Игри
10.20 ч. – 10.55 ч. Български език 16.00 ч. - 16.35 ч. Развлекателни игри / Спорт
10.55 ч. -  11.15 ч. Отдих След  16.35 до 17.30ч. Микробуси + предаване на деца
11.15 – 11.50 Забавна математика    
12.00 ч. – 12.20 ч. ОБЯД    ( 1 )    
СРЯДА СРЯДА СРЯДА СРЯДА
8.00 ч. –  8.35 ч. Английски език   ( ИЧ ) 12.20 ч. – 13.00 ч. Отдих/спорт/ игри
8.40 ч. –  9.15 ч. Математика 13.00 ч. – 13.35 ч. Жив и приказен английски
Закуска 9.15 ч.–9.40 ч. Dance Break   (YouTube - Just dance) 13.40 ч. – 14.40 ч. Самоподготовка   ( 2 )
9.40 ч.– 10.15 ч. Български език 14.40 ч. – 15.15 ч. Философия за деца
10.20 ч. – 10.55 ч. Български език 15.15 ч. - 15.30 ч. Закуска / Отдих / Игри
10.55 ч. -  11.15 ч. Отдих 15.30 ч. - 16.20 ч. Час на  класа
11.20 – 11.55 Самоподготовка  ( 1 ) След  16.20 до 17.30ч. Микробуси + предаване на деца
12.00 ч. – 12.20 ч. ОБЯД    ( 1 )    
ЧЕТВЪРТЪК ЧЕТВЪРТЪК ЧЕТВЪРТЪК ЧЕТВЪРТЪК
8.00 ч. –  8.35 ч. Английски език   ( ИЧ ) 12.20 ч. – 14.00 ч. ФВС  -  Тенис на корт
8.40 ч. –  9.15 ч. Български език 14.15 ч. – 16.15 ч. Самоподготовка
Закуска 9.15ч.– 9.40 ч. Dance Break   (YouTube - Just dance) 16.15 ч. – 16.30 ч. Закуска / Отдих / Игри
9.45 ч.– 10.20 ч. Математика 16.30 ч. - 17.30 ч. Развлекателни игри / Спорт
10.25 ч. – 11.00 ч. Информ. технологии   ( ФЧ ) След  16.30  до 17.30ч. Микробуси + предаване на деца
11.10 ч. -  11.45 ч. Технология  и предприемачество    
11.50 – 12.10 ОБЯД    ( 1 )    
ПЕТЪК ПЕТЪК ПЕТЪК ПЕТЪК
8.00 ч. –  8.35 ч. Английски език   ( ФЧ ) 12.15 ч.– 12.25 ч. Отдих / спорт / игри
8.40 ч. –  9.15 ч. Математика 12.25 ч. - 14.25 ч. Самоподготовка  (с почивка)
Закуска 9.15 ч– 9.40 ч. Dance Break   (YouTube - Just dance) 14.25 ч. - 15.00 ч. Музика
9.40 ч.– 10.15 ч. Околен свят 15.00 ч. - 15.20 ч. Закуска / Отдих / Игри
10.20 ч. – 11.15 ч. Изобразително изкуство 15.20 ч.– 16.20 ч. Развлекателни игри / Спорт
11.15 ч. -  11.50 ч. Час  по мислене След  16,20 до 17.30ч. Микробуси + предаване на деца
11.55 ч. – 12.15 ч. ОБЯД    ( 1 )