Стратегии за родители - Връзване на обувките

Връзване на обувките - пример за мислене, а не просто "стратегия за родители".


Повечето родители учат своите деца как да връзват връзките на обувките си. Каква обаче е мотивацията на един родител, за да научи детето си на това житейско умение? Може би на родителя вече не му се налага да връзва обувките на детето си, но ние предпочитаме да считаме тази способност на детето само да си връзва обувките за важен етап, водещ до неговата независимост. Насърчихме децата си да усвоят това умение, като осъзнахме че това е поредната стъпка към придобиване на увереност, гордост от усвоеното и постигане на техните цели.

Стратегическо мислене

Стратегическо мислене за родители

"Стратегии за родителите (за възпитанието на децата)" е за нов подход в мисленето ни като родители.

Стратегическото мислене е силно и ценно умение, което води до по-големи шансове за успех при взимането на всякакви решения, които ви предстои да вземете. То е свързано с поставянето на цели, разработването на дългосрочни планове, предвиждане на неочакваното, анализиране на средата и дори сътрудничество с конкурентните сили. Този вид мислене е приложим към възпитанието на децата.

Стратегическото мислене е по-разширено и по-обхватно мислене. То е процес, при който хората обмислят, преценяват, разглеждат и създават бъдеще за себе си и за другите. Стратегическото мислене е изключително ефикасно и ценно средство. Можете да го прилагате, за да стигнете до решения, свързани с професионалния или личния ви живот. Стратегическото мислене включва развиването на голям комплект от много важни умения.

Проблем, с който се сблъскват повечето родители е, че стратегическото мислене не идва от само себе си. Най-често хората са статични мислители и вземат решения само за деня, докато уменията за стратегическо мислене трябва да се усвояват, развиват, упражняват и прилагат.

"Мисленето е върховната проява на човешката находчивост. И въпреки всичко това наше най-значимо умение никога не може да ни удовлетвори напълно. Независимо колко добри ставаме, ние би трябвало винаги да искаме да бъдем още по-добри" Едуард де Боно

Има възможност родителите да развият стратегически умения за мислене. Ето как тази стратегия се прилага в много реални житейски ситуации.

Стратегията се използва в спорта, в игри, във война, в бизнеса и дори в лични начинания като изграждане на дом или планиране на кариера или почивка. Развиването на стратегия позволява на хората да развият такъв подход, който успешно ще им помогне да посрещнат предизвикателствата на бъдещето, което твърде често е непредсказуемо. В хода на историята древни племена, градове, народи и армии са прибягвали към стратегическо мислене, за да подобрят жизнения си стандарт, да разширят политическото си влияние, да завладеят враговете си или да увеличат богатството си.

Пример:

"Не" значи "Не"

Това е стратегия за възпитание, която използва стратегическото мислене. Това е просто, но ефикасно стратегическо мислене. Важно е да сме последователни с използването на думичката "не". Ако в дадена ситуация кажете "не", а след това не се придържате към решението си, тогава това "не" се превръща в "да". Детето ще се научи, че вие всъщност нямате предвид "не" и ако бъдете притиснати, ще отстъпите. От най-голяма полза за развитието на детето ви ще е то да знае границите на това какво е "не" и какво е "да". И двамата родители трябва да са последователни в постигането на тази стратегия и да работят за това ежедневно.

В дългосрочна перспектива това ще повлияе на начина ви на общуване, на дисциплината и уважението ви и на куп други неща.

Умения за стратегическо мислене

Важни умения които хората със стратегическо мислене имат;

1: Хората със стратегическо мислене имат способността да използват и лявото (логическо) и дясното (творческо) полукълба на мозъка си.

2: Те могат да развият ясно определена и фокусирана бизнес визия и персонална визия (представа). Еднакво умело могат да мислят със стратегическа цел и да създават visioning process. Такива хора притежават и двете умения и ги използват, като взаимно ги допълват.

3: Те притежават способността ясно да определят целите си и да съставят стратегически план на действие, в който всяка цел е разделена на отделни задачи, а към всяка задача е приложен списък с необходимите ресурси и конкретен срок за изпълнение

4: Те подхождат гъвкаво към плановете си, като създават benchmarks (репери?!) в мисленето си, за да наблюдават развитието. После се ръководят от тези benchmarks и при възникнала необходимост използват възможността за промяна на плановете. Тези хора имат вродена способност да са активни и да очакват промените, а не да им дават отпор, след като те се случат.

5: Хората със стратегическо мислене са удивително чувствителни и възприемчиви. Те разпознават вътрешните и външни сигнали, които често са трудно доловими, и така помагат за насочване към бъдеща посока и същевременно осъзнават възможностите както за тях, така и за техните компании или организации. Големите майстори на стратегическото мислене слушат, чуват и разбират какво им се казва; освен това четат и наблюдават всичко, което могат, за да получат полезна и стратегическа информация, която да ги ръководи. Стратегическите мислители често са озарени от прозрението "А-ха!" докато са на почивка, на разходка, или са заети с всякакви други дейности, защото са видели или чули нещо, което е отекнало в съзнанието им точно защото са толкова чувствителни и възприемчиви.

6: Те учат ревностно през целия си живот и си вземат поука от опита. Използват този опит, за да мислят по-добре върху стратегически проблеми.

7: Най-добрите сред най-добрите стратези в мисленето отделят време за себе си. Този техен "тайм аут" може да е под формата на уединение (някои предпочитат да го наричат "придвижване", защото им помага да "придвижат" мисленето си), може да е разходка в специална обстановка, почивка в удобно кресло в лоби бара на исторически хотел или следобед в усамотено място с празен лист хартия или с лаптопа. И са си сложили "мислещите шапки".

8: Те винаги търсят съвети от други хора.

9: Те са в състояние да балансират огромните си творчески възможности с чувството си за реализъм и честно могат да преценят какво е постижимо в дългосрочна перспектива. Тази способност за балансиране не пречи на мисленето им. Понякога те се определят като реалистични оптимисти.

10: Те не прибързват в преценката си и не си позволяват да бъдат възпрепятствани или ограничавани от своето мислене или от мисленето на другите, когато идеите са в начален етап на развитие и споделяне. Това важи с пълна сила по време на "брейнсторминг" сесиите - така се гарантира хрумването на страхотни идеи. Ще има време тези идеи да бъдат изпробвани СЛЕД приключването на брейнсторминг-а.

11: Хората със стратегическо мислене умеят да са търпеливи и не правят прибързани заключения и преценки.