Игри за развитие на емоционалната интелигентност

Част от израстването е развитието на съпричастност, способността да се разбират чувствата на другите. Докато децата израстват, те се научават да включват другите в игрите, за да избегнат наранявания и започват да се свързват по-добре с тези, които са различни, отколкото са. Нашата дейност, свързана с проекта "Ти и аз - ние сме еднакви", Програма Еразъм+,  е фокусирана върху развитието на съпричастност и толерантност, развитие на умения у учениците да станат по-чувствителни към невербалните комуникации със своите приятели. 

Екипът на ЧОУ Банкерче изпълзва идеи, предоставени от психолога К.Кунчев, и ги приложи в дейностите по проекта.

http://kunchev.blog.bg/

Игрите, представени в блога на проекта, ще откриете тук и тук  и тук