Блраготворителна дейност за читалището в с.Долна Малина

През тази учебна година ЧОУ Банкерче създаде много тесни контакти с жителите на с.Долна Малина. Кметът Йонко Христов е млад човек, който се опитва да съживи района и да създаде условия за живот на младите хора, да развие културата на селото.  Във връзка с началото на учебната година Директорът на ЧОУ Банкерче г-жа Ненова обяви събиране на средства вместо цветя за учителите с цел подпомагане на читалището в с.Долна Малина. През следващите два месеца в училище бяха събрани парични средства и много книги. За Деня на будителите учители, ученици и родители посетиха с.Долна Малина. В читалището се състоя  среща се с кмета и обществеността, където г-жа Ненова представи Еразъм + проекта "Ти и аз - ние сме еднакви", учениците участници в него, връчи събраните средства и книги за библиотеката. Учениците представиха част от репертоара си от проектните дейности пред присъстващите. Няколко  възрастни жители приеха гостите от ЧОУ Банкерче в домовете си и им показаха животните, пчелите, нагостиха ги с мед и лакомства.

В срещата участваха ученици и учители от ЧОУ Банкерче, включиха се и много родители.