Работна среща в Мангуалде, Португалия, по проект "Green education in green environment" („Зелено образование в зелена среда”)

Презентации и екипни задачи в училището