"Green education in green environment" („Зелено образование в зелена среда”) Посещение на гр.Пловдив