"Green education in green environment" („Зелено образование в зелена среда”)

 

  1. Разглеждане на забележителностите на гр.София
  2. Посещение на Природо-научния музей. Презентация на доц. Ася Асенова от СУ „Св.Климент Охридски” на тема „Нови образователни програми при обучението по природни науки. Възможности за коопериране и създаване на бъдещи нови проекти. Лекция за флората и фауната на ПП Витоша