Официално завършване на работната среща в Портичи по проект"Green education in green environment" („Зелено образование в зелена среда”)