Посещение на пристанището на Гранатело и входа на Центъра за изследване на морските костенурки

Дейност   на ученици по време на тренинга в Портичи, Италия, Дейност С1 на тема ENVIRONMENTAL EDUCATION – Историческа разходка през вековете на лавата (Walk through centuries of lava and history) по Проект  № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 по програма „Еразъм+”."Green education in green environment"(„Зелено образование в зелена среда”). Учениците се запознаха с опасностите, предизвикани от хората, за живота в моретата и океаните. Видяха усилията на специалистите за запазване живота на морските обитатели.