Работни заседания в Испания по проект "Green education in green environment" („Зелено образование в зелена среда”)

По време на работния тренинг се проведе среща с кмета в Общинския съвет на Лейда. Партньорите от всяко училище разказаха за дейностите по проекта и връчиха подаръци на представителите на града.
Проведоха се няколко работни заседания за обсъждане на дейностите по проекта във всяко училище партньор.
На прощалната вечеря, подготвена от училището домакин, бяха  връчени удостоверения за участие. Бяха изразени думи на благодарност към Escola Paisos Catalans за чудесната им работа в домакинството на партньорски училища. Българските ученици представиха на българските народни танци.