Посещение във Фуледа

По време на тренинг-мобилността на ученици по Дейност С2ENVIRONMENTAL EDUCATION – на тема „Да отглеждаме (растения) и  да растем заедно” по проект Проект  № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 по програма „Еразъм+” беше посетено селището Фуледа, известно в района със зоната с вятърни генератори(възобновяема вятърна енергия) и старата мелница за зехтин.