Посещение на La Mitjana Park - по проект по Еразъм +

Посещение с ексурзовод на природен парк La Mitjana. Всички ученици участваха активно в природни дейности, подготвени от водача в природен парк La Mitjana, като се учеха да си сътрудничат с природата и околната среда. Последва урок по спорт на стената за катерене. Времето, прекарано в парка La Mitjana, даде възможност на учениците да се общуват един с друг и повиши тяхната културна осведоменост.