Тренинг-мобилност на ученици в Испания по Еразъм+ проект

Тренинг-мобилност на ученици по Дейност С2ENVIRONMENTAL EDUCATION – на тема „Да отглеждаме (растения) и  да растем заедно” по проект Проект  № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 по програма „Еразъм+”.

Срещата започна в залата на училището, където присъстваха партньорите по проекта, ученици, учители и родители от училището в Лейда.

 Всички партньори бяха приветствани от местните и училищните власти. Учителите и учениците участваха в обиколка на училището с екскурзоводи-ученици.