Природният парк Болу – включен за изследване в проектните дейности пи проект "Green education in green environment" („Зелено образование в зелена среда”)

Програмата за посещение на парка Болу включваше следните дейности:

 

  1. Преход от 6 км с треньор в парка Болу, запознаване с природните забележителности, фауната и флората на парка

  2. Посещение на историческото село Мудурну - включено в списъка на ЮНЕСКО

  3. Посещение на част от Седемте езера на парк Болу, както и на водопада

  4. Посещение на еко селище. Посещение на битова къща