Парк Ормания, ИстанбулДейност С4 по проект "Green education in green environment" („Зелено образование в зелена среда”)

  В този парк се организират занимания с ученици. Екипът на проекта посети отделните зони в парка: класната стая на открито, библиотеката, спортните площадки, хобит къщичките, зоната за провеждане на експерименти.