„Ефективност на възобновяемата енергия” - Дейност С4 по проект "Green education in green environment" („Зелено образование в зелена среда”)

Посещение на парка Selale Park, който се намира в студентски кампус в покрайнините на Истанбул. В парка е изграден център за възобновяема енергия, в момента се строят изследователски зали, в които студенти ще работят с ученици по различни научни проекти.