Онлайн среща между екипите от ЧОУ "Банкерче" и училището в гр. Мангуалде, Португалия

Поради честото преминаване в онлайн среда през учебната 2020/2021година учениците от партньорските училища осъществиха няколко онлайн срещи. Те се запознаха, представиха любимите си занимания в училище, пяха, танцуваха заедно. 

Почувствайте емоциите на учениците от двете училища - ЧОУ "Банкерче" и училището от Португалия!

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм плюс на Европейския съюз.