Изработване на макет на планината Витоша

С реализирането на проекта по програма Еразъм+ „Зелено образование в зелена среда”и постигане на планираните цели, свързани с  повишаване на качеството на  обучението в ЧОУ  „Банкерче” чрез разширяване  на проектно-базираното и интердисциплинарното обучение, учениците създадоха макет на ПП "Витоша" от рециклирани материали.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм плюс на Европейския съюз.