Да се грижим за природата!

Учениците от първи и втори класове се срещнаха с природолюбители, създали приложението priroden. Чрез това приложение децата могат да "ловят" замърсени участъци и да организират "мисии за почистването им заедно с приятелите си. Станете и Вие "ловци на боклуци" тук

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм плюс на Европейския съюз.