Европейски проект "Ти и аз - ние сме еднакви"

През м.август 2017г. ЧОУ „Банкерче“ спечели финансиране по европейски проект "Ти и аз – ние сме еднакви“, Програма Еразъм +, № 2017-1-FR01-KA219-037223_6 („You and me - we are the same” ). 

Проектът "Ти и аз- ние сме еднакви"е с координатор Collège Marie Mauron, училище от Франция.Партньори в проекта са следните училища:

1.       ЧОУ „Банкерче“, България

2.       Cahit Arf ilkokulu, Турция

3.       Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo, Португалия

4.       Zakladni skola Velke Nemcice, okres Breclav, Чехия

5.       I.C.S. C.Santagata-5° C.D., Италия

Чрез активни дейности екипът на проекта ще се стреми към изграждане на социални, културни и обучителни връзки между ученици, родители и учители от партньорските училища. Стремежът е да се дадат на участниците знания за правата на човека (включително правата на детето), да се постигне поведение, което включва самоуважение, толерантност, запазване на човешкото достойнство, грижа и съпричастност.

Основната идея на проекта е всички участници да осъзнаят, че разнообразието  означава богатство и, че всеки е различен, но равен в правата си. Чрез мобилностите по време на проекта участниците ще обменят опит, ще  се запознаят с  общото  културно наследство, ще си сътрудничат и ще решават проблеми съвместно с екипите от партньорските училища. С този проект партньорите ще обменят добри практики, ще покажат, че процесите в различните европейски страни са еднакви, че глобализацията и междукултурното единство са една от характеристиките на обединена Европа. В края на проектните дейности участниците ще представят визията  на гражданин на обединена Европа,  който подкрепя и работи в полза на правата на човека, познава своите права и отговорности и  се радва на общи европейски ценности, на културно и природно наследство

Празник на бащата

През  ноември 2017г. в цялата страна за пети пореден път  се проведе Седмица на Бащата . „Да бъдеш Баща” е част от световната кампания за бащина грижа MenCare, която се провежда в повече от 40 държави на 5 континента.

През месец ноември 2017г. и учениците от ЧОУ „Банкерче“ поканиха своите родители на Празника на бащата. Освен бащите в програмата се включиха някои  дядовци и майки. Празникът беше плануван като част от дейностите по  европейския проект  „Ти и аз – ние сме еднакви“ (Програма Еразъм+, № 2017-1-FR01-KA219-037223_6), във връзка с правото на децата да имат дом и семейство.

Учениците бяха подготвили изненади на своите татковци – изложба с рисунки, пиеса, гатанки и тест с мобилни устройства върху учебното съдържание.  Ученици и родители, разделени в групи, работиха заедно, а накрая избраха материали и игри, за да „построят домове“ за своите деца.

Празникът се проведе като част от редовните срещи между ученици, родители и учители. И, както обикновено, премина със  смях, забавление и много позитивна емоция. 

Снимки от празника може да разгледате тук http://www.bankerche.com/bg/gallery/29

Работна среща по проект "Ти и аз - ние сме еднакви"

В периода  29 ноември – 03 декември 2017г. в ЧОУ „Банкерче“, се проведоха две срещи по проект "Ти и аз – ние сме еднакви“, Програма Еразъм +, № 2017-1-FR01-KA219-037223_6 („You and me - we are the same”). Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Едната среща събра директорите и координаторите на всяко училище партньор. Бяха обсъдени въпроси, свързани с управлението на проекта, дейностите и отчитането на прогреса, организацията,  датите и продължителността на следващите работни срещи.

Втората работна среща имаше за цел обучение на учители за прилагане на Информационни технологии в учебната дейност.В срещата участваха и представители на организациите, партниращи на ЧОУ „Банкерче“ при изпълнение на проектните дейности, а именно:

1.       Академия за киберпрестъпления http://e-crimeacademy.com/page.php?lang=en    

2.       ЦРЧР http://www.hrdc.bg/

3.       WWF България http://www.wwf.bg/

Представители на Академията за киберпрестъпления представи на партньорите основните опасности при използването на Интернет за образователни цели. Специалистите дадоха и основни насоки  за предпазване от агресия във виртуалното пространство.

По време на работната среща се проведе и обучение на партньорите на тема „Работа в etwinning платформата“.Обучението беше подкрепено от ЦРЧР и проведено от българския амбасадор Цветелина Таралова.

В последния работен ден на срещата представителят на WWF България Нели Дончева се срещна с екипа на проекта. Тя представи насоки за проектни дейности във връзка с правото на децата да живеят в чиста околна среда. 

Работната среща премина изключително ползотворно. Всички партньори имат опит в работа по европейски проекти. Повечето от партньорите са участвали в предишни проекти, което беше предпоставка за ползотворно сътрудничество.

Снимки от работната среща може да разгледате тук.