Примерен тест за V и VI клас

Примерния тест за V клас може да изтеглите от тук.

Примерния тест за VI клас може да изтеглите от тук.