Дневен режим за V клас

При целодневната организация на учебния процес трябва да се създадат необходимите условия не само за осъществаване на обучението (ЗЧ, ИЧ и ФЧ) и съпътстващите дейности, но и за логистиката, за организираното хранене и отдиха, за живота и здравето на учениците:

 • Уусловия за организирано здравословно хранене
 • Условия за  организиран отдих
 • Учебни средства и дидактически инструментариум за провеждане на самоподготовката, заниманията по интереси/ателиета за идеи
 • Разнообразие от занимания по интереси
 • Организиран транспорт, медицинско обслужване и охрана

От изключително значение при  целодневното обучение   е целесъобразното разпределение на дейностите в дневния режим, в който условно могат да се обособят  две части на деня: активен – от 08,00ч. до 15,30 ч. и развлекателен - от 15,30 ч. до  отпътуването или предаването на ученика  на родител/упълномощен представител на семейството.

Примерен дневен режим за V клас (40  мин. учебен час)

1 час (ЗЧ):                                      8.00 ч. – 8.40ч.

2 час (ЗЧ):                                      8.45ч. – 9.25 ч.

     Отдих/Подвижни игри                  9.25 ч. – 9.40 ч.

3 час (ИЧ):                                      9.40 ч. – 10.20 ч.

4 час (ЗЧ):                                      10.25 ч. – 11.05 ч.

     Отдих/Подвижни игри                   11.05 ч. – 11.25 ч.

5 час (ФЧ):                                               11.25 ч. – 12.05 ч.

6 час (ЗЧ/Ателие за идеи)             12.05 ч. – 12.45 ч.

       ОБЯД                                              12,45 ч. -  13,10 ч.

       Спорт/Подвижни игри                  13.05 ч. – 13.30 ч.

Самоподготовка                              13.30 ч. – 15.30 ч.

       Отдих/Плодова закуска                15.30 ч. – 15.45 ч.

Ателие за идеи                                15.45 ч. – 16.25 ч.

Занимания по интереси                  16.30 ч. – 17.00 ч.

        Развлекателни игри                      17.00 ч. – 17.30 ч. – до отпътуване

      

В дните в които има "изнесени" мероприятия извън сградата на училището (от 14,00ч. до 16,30ч.) се организират и провеждат различни културни мероприятия и дейности, посещения на исторически обекти, състезания, спорт по интреси и др. След приключване на планираното мероприятие учениците се връщат в училище, закусват и до отпътуване или предаването им  на родител/упълномощен представител на семейството  има развлекателни или компютърни игри, ателие за идеи и др. 

Примерни  мероприятия/дейности от 14,00 ч. до 16,30 ч.

 • Посещения на фирми, банки, административни  учреждения, производствени предприятия, ферми с животни (в близост до София) и др.
 • Панорамна бус-обиколка на София (с екскурзовод)
 • Зоологическа градина
 • Детски филми-приказки на 3D
 • Театрални спектакли и концерти
 • Срещи с творци на изкуството
 • Музеи – Национален исторически музей, Политехнически музей, Археологическия музей, и др.
 • Исторически обекти, храмове и църкви – Храм-паметника „Ал. Невски”, Боянска църква,  Драгалевски манстир и  др.
 • Природен парк „Витоша”
 • Спортни турнири  и  състезания
 • Изложби, викторини, празници и др.
 • Парад на талантите
 • Други