Дневен режим за І и II клас

При целодневната организация на учебния процес трябва да се създадат необходимите условия не само за осъществаване на обучението (ЗЧ, ИЧ и ФЧ) и съпътстващите дейности, но и за логистиката, за организираното хранене и отдиха, за живота и здравето на учениците:

·    условия за организирано здравословно хранене;

·    условия за  организиран отдих;

·    учебни средства и дидактически инструментариум за провеждане на самоподготовката, заниманията по интереси/ателиета за идеи;

·    разнообразие от занимания по интереси;

·    организиран транспорт, медицинско обслужване и охрана

От изключително значение при  целодневното обучение  е целесъобразното разпределение на дейностите в дневния режим, в който условно могат да се обособят  две части на деня: активен – от 08,00ч. до 16,30 ч. и развлекателен - от 16,30 ч. до  отпътуването или предаването на ученика  на родител/упълномощен представител на семейството.

І.  Примерен дневен режим за I и II клас  (35 мин. учебен час)

1 час (ЗЧ):                                      8.00 ч. – 8.35 ч.

2 час (ЗЧ):                                      8.40 ч. – 9.15 ч.

     Отдих, закуска – плод                   9.15 ч. – 9.30 ч.

3 час (ИЧ):                                      9.30 ч. – 10.05 ч.

4 час (ЗЧ):                                      10.10 ч. – 10.45 ч.

     Отдих/Подвижни игри                   10.45 ч. – 11.00 ч.

5 час (ФЧ):                                       11.00 ч. – 11.35 ч.

6 час (ЗЧ/Ателие за идеи)             11.40 ч. – 12.15 ч.

       ОБЯД                                              12.15 ч. -  12,40 ч.

       Спорт/Подвижни игри                  12.40 ч. – 13.10 ч.

Самоподготовка                              13.10 ч. – 15.10 ч.

       Отдих, закуска – плод                   15.10 ч. – 15.30 ч.

Ателие за идеи                                15.30 ч. – 16.05 ч.

Занимания по интереси                  16.10 ч. – 16.45 ч.

        Развлекателни игри                 16.45 ч. – 17.30 ч. – до отпътуване

                                

 

 Целодневната организация  на учебния ден за I и II клас е  еднаква за дните от седмицата,  в които няма „изнесени” мероприятия извън сградата на  училището. В тези дни занятията са до обед,  обядва се и до 14,00ч. се осъществява самоподготовка  за следващия учебен ден.

От 14,00ч. до 16,30ч. се организират и провеждат различни културни мероприятия и дейности, посещения на исторически обекти, състезания, спорт по интреси и др. След приключване на планираното мероприятие учениците се връщат в училище, закусват и до отпътуване или предаването им  на родител/упълномощен представител на семейството  има развлекателни или компютърни игри, ателие за идеи и др. 

II.     Примерен дневен режим за I и II клас  (35 мин. учебен час)

                   (в  дни с  мероприятия/дейности  извън сградата)

1 час (ЗЧ):                                      8.00 ч. – 8.35 ч.

2 час (ЗЧ):                                      8.40 ч. – 9.15 ч.

        Отдих, закуска – плод                   9.15 ч. – 9.30 ч.

3 час (ИЧ):                                      9.30 ч. – 10.05 ч.

4 час (ЗЧ):                                      10.10 ч. – 10.45 ч.

        Отдих/Подвижни игри                   10.45 ч. – 11.00 ч.

5 час (ФЧ/ ФВСпорт):                    11.00 ч. – 11.35 ч.

Самоподготовка                              11.35 ч. – 13.35 ч.

        ОБЯД                                               13,35 ч. -  14,00 ч.

Мероприятия/дейности                 14.00 ч. – 16.30 ч.

         Отдих, закуска – плод                  16.30 ч. – 16.45 ч.

         Развлекателни игри                      16.45 ч. – 17.30 ч. – до отпътуване

 

 Примерни  мероприятия/дейности от 14,00 ч. до 16,30 ч.           

·         Посещения на фирми, банки, административни  учреждения, производствени предприятия, ферми с животни (в близост до София) и др.

·         Панорамна бус-обиколка на София (с екскурзовод)

·    Зоологическа градина

·    Детски филми-приказки на 3D

·    Театрални спектакли и концерти

·    Срещи с творци на изкуството

·    Музеи – Национален исторически музей, Археологическия музей, и др.

·    Исторически обекти, храмове и църкви – Храм-паметника „Ал. Невски”, Боянска църква,  Драгалевски манстир и  др.

·    Природен парк „Витоша”

·    Спортни турнири  и  състезания

·    Изложби, викторини, празници и др.

·    Парад на талантите

·    други