Участие в Проекта „Големият лов на растения”,

Учениците от ЧОУ Банкерче участват в проекта "Големият ров на растения" . Проектът има за цел да образова

учениците  за биоразнообразието и неговото значение и да ги насърчи да предприемат положителни действия.
 
   http://blueflag.bg/TheGreatPlantHunt/
 
Представяме посещение на малките банкерчета в Южния парк и наблюдение на биоразнообразието.