Урок по креативност и екипност

Учениците от трети и четвърти класове се разделиха по групи. Задачата беше: екипно  да построят конструкция от използвана хартия. Отборите дискутираха, пробваха и създадоха!