Тържествено откриване на учебната 2018-2019 година