Забавление на английски език

Часовете по английски език са забавни и динамични. Когато мис Ева влезе в час, учениците знаят, че ще бъде много интересно. Груповата дейност помага за емоционалната атмосфера и неусетното възприемане на учебния материал.