Кой ще сътвори повече думи?

В 1 клас съчетаваме учене и игри.

Децата се състезаваха кой ще състави повече думи от картончета с написани срички.