Семинар по дейност eTwinning в Лисабон, Португалия

През месец юни 2017г. Вергиния Веселинова, начален учетил в ЧОУ“Банкерче“, участва в Семинар на тема „Иновативно обучение в класната стая“ по дейност eTwinning в Лисабон, Португалия. В него участваха  90 учители от 14 европейски държави.

На семинара бяха обсъдени следните теми:

„Innovation and inclusion with eTwinning“

 „Is it true?“- Checking facts and ideas on the Internet and promoting critical thinking“

„Why Mobile Learning is Important in Education?“

 

Основните теми, застъпени в работните ателиета бяха:

-        Защо да прилагаме иновации в образователния процес?

-        Какво ни предизвиква в днешно време;

-        Новите професии на 21ви век изискват нови умения;

-        Как да включим eTwinning проектите в обучителния процес и т.н.

По време на семинара бяха регистрирани няколко eTwinningпроекта. През следващата учебна година ЧОУ „Банкерче“ ще участва в два от тях.

ВИДЕО от семинара можете да видите в блога на г-жа Вергиния Веселинова - ТУК