Седмица на детската книга

По време на „Седмица на детската книга”, която се проведе в НДК, децата научиха как се правят илюстрации къмдетски книжки.

Те сами опитаха да илюстрират откъс от „Алиса в страната на чудесата“.