Експерименти в час по Човекът и природата

Учениците от 3ти и 4ти класове експериментираха върху темата по Човекът и природата "Свойства на веществата". Те направиха опит с пластилин и вода, за да докажат, че формата на телата и свойствата на веществата са изключително важни при  конструирането на кораби, например.

Задачата беше да се установи, зашо корабите не потъват във водата, като масата им достига няколко тона?

Експериментът протече по следния план:

1. Да се направи топче от пластилин

2. Да се установи, че топчето потъва във водата

3. Да се промени формата на пластилиновото топче така, че да не потъва, а да се задържа на повърхността на водата.

4. Да се запишат процеса на работа и резултатите.

 

В  края на часа учениците направиха опит, за да докажат свойството на водата да разтваря вещества, например - бои.